Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Dokonalý sex a veřejnoprávní ČT!

Moje babička říkávala, že když je něčeho moc, tak je toho prostě příliš. Dementní reklama na přípravek, zaručující  dokonalý sex, ke které se propůjčil pan  Uzel, mně tuto její větu  vždycky připomněla.  ČT opakovaně vysílala tento spot v podvečerních, dokonce předvečerníčkovských hodinách.  Moje sklenka přetekla dne 16. srpna. Obrátil jsem se nejdříve na  ČT :

domnívám se, že něco v ČT1 není v pořádku, pokud vysílá již kolem 18 hodiny  (konkrétně včera 16.08 opakovaně) reklamy na dokonalý sex. Možná, že v budoucnosti doplní své reklamy praktickou ukázkou, aby naše děti byly na život dokonale připraveny. V tomto směru je naše veřejnoprávní televize skutečně originální. S ničím podobným se např. na ARD nebo ZDF prostě nesetkáte, a Němci přeci nejsou žádní puritáni. …. 

 Můj email zůstal bez odpovědi. Napsal jsem na emailovou adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  svoji žádost, aby ministerstvo proti takovým neskutečným praktikám protestovalo –  moje žádost zůstala bez odpovědi – koho by také na ministerstvu školství zajímal návod na dokonalý sex třeba pro děti v předškolním věku. 

Tak jsem do třetice se obrátil   na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání. Představte si, že k mému údivu jsem počátkem září  dostal od RRTV následující odpověď:

Reklama

Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání obdržel Váš podnět týkající se vysílání reklamního spotu ArginMax. Vaším podnětem se bude Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zabývat na svém zasedání koncem září t.r. a o výsledku jednání budete písemně vyrozuměn.  

RRTV skutečně zafungovala,  a tak  jsem včera obdržel následující zprávu.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 17.zasedání ve dnech 26.-27.září 2006 projednala mimo jiné i Vaši stížnost na reklamní spot ArginMax a rozhodla s provozovateli Českou televizí a FTV Prima, spol. s r.o. zahájit správní řízení pro možné porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g)  zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním zmíněného reklamního spotu mohli ohrozit mravní vývoj dětí.

A co říci závěrem. Přesně to co říkávala moje babička. Když je něčeho moc, tak je toho prostě příliš.