Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Měření rychlosti, zdravý rozum a kladivo na řidiče!

Musím říci úvodem, že mám řidičský průkaz více než 40 let a  najezdím kolem čtyřiceti tisíc kilometrů ročně na našich i evropských silnicích. Pár tisíc mil jsem najezdil i mimo Evropu v Kalifornii, Nevadě a Arizoně.  Můj řidičský průkaz je mým výrobním prostředkem, a  proto se k němu podle toho chovám.

Po revoluci jsem platil jedinou pokutu, a to za rychlou jízdu. Bylo to u nás a v době, kdy bodový systém ještě nespatřil světlo světa.

Ta pokuta je natolik kuriosní, že stojí za to Vám ji vyprávět.  To bylo v květnu 1999, tedy v době, kdy ještě s plnou parádou fungovala na hranicích jak pasová, tak celní kontrola. Vyjel jsem velmi časně ráno z Prahy do Mnichova, kde jsem měl být v devět hodin ráno na jednání.   V půl šesté ráno sjíždím s kopce k hraničnímu přechodu Folmava, vyhazuji rychlost a dojíždím setrvačností ke kontrolní buňce.  Nikde ani noha. „Je to perfektní, tady neztratím ani minutu“, letmo si pomyslím.  

„Pasová kontrola! Pane řidiči,  ještě bych chtěl vidět technický a řidičský průkaz“, říká policista.  Byl jsem na to zvyklý, protože jak na české, tak na německé straně často „lustrovali“ mé auto německé výroby v počítači, a tak netuším nic zlého. „Pane řidiči,  na čtyřicítce, která  tady je, jsme Vám naměřili rychlost 54 km/hod“.  Jako každý šofér si soustavně „pěstuji“ cit pro nebezpečné situace – „Tak tohle snad ani nemůže být pravda, kde proboha zůstal zdravý rozum?“ říkám si. Ale pospíchal jsem do Mnichova a  pokutu bez odmlouvání zaplatil.  Druhy den jsem se vracel přes stejný přechod a celníkovi, který kontroloval moje auto jsem se svěřil, jak jsem zde včera dopadl.  Celník se rozesmál, a povídá mně, „Vážený pane, ti jsou teď tady každý den. V šest už mají vyděláno, a pak je celý den klid“. 

Reklama

A nyní druhá příhoda. Ta se stala osobě mně blízké, které důvěřuji, protože nemá sebemenší důvod si něco vymýšlet.  Je z letošního roku, a když jsem ji slyšel, rozpálil jsem se do běla, protože klidně se mohla stát nejen mně, ale komukoliv z Vás. V uzavřené obci (okresním městě  ležícím na soutoku Vltavy a Labe) jela osoba mně blízká po městském okruhu rychlostí 54 km/hod. Tato rychlost byla otaxována třemi body a  dvěma tisící pěti sty Kč.   Přejela totiž  touto rychlostí nechráněný přejezd  –  podnikovou železniční vlečku, kterou měla překonat rychlostí 30 km/hod. Tedy pro představu –  silnici kříží  koleje, které vedou do uzavřených podnikových vrat. Měření rychlosti neprovádí městská policie, ale soukromá společnost, která má z vybraných pokut „tučnej vejvar“.  

Tak i tady nemá cenu o zdravém rozumu vůbec mluvit. Doufám proto, že  zbytky zdravého rozumu budou mít alespoň naši zákonodárci a definitivně dají možnost měřit rychlost pouze a pouze státní policii.