Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Kolik zmařených lidských životů bude stát vypuštění slova „zřejmě“?

Cituji ze  Zákona o provozu na pozemních komunikacích : §5, písmeno h) povinnosti řidiče:  „ ...s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej   z ř e j m ě   hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo“.  Konec citátu.

Poslouchal jsem tiskového mluvčího Ministerstva dopravy o připravované novele zmíněného Zákona.  Z citovaného paragrafu má být vypuštěno právě slůvko „zřejmě“, čímž dle jeho vyjádření dostane chodec na přechodu absolutní přednost před motorovými vozidly.  Nechci se zbytečně o  vztazích řidič versus chodec rozepisovat. V městském provozu je to vždy otázka vzájemného ohledu i kompromisu. Vypuštěním slůvka "zřejmě" z citovaného paragrafu se určitě bezpečnost chodců na vyznačených přechodech nezvýší. Osobně si myslím, že výsledný efekt by byl jak pro řidiče, tak zejména pro chodce daleko horší.

Už dnes je dle mého názoru překonání vozovky po vyznačeném přechodu na mnoha místech  životu nebezpečnou záležitostí, a to zejména na víceproudé vozovce. V hustém provozu, v koktejlu osobních a nákladních aut je někdy opravdu nesnadné zjistit, zda auta v jiném pruhu zastavují kvůli ucpané vozovce či přecházejícímu chodci. Nakonec rostoucí počet  obětí z řad chodců právě na vyznačených přechodech o tom jednoznačně svědčí.  

Pokud ministerský návrh projde Parlamentem už asi nikdy na přechod, který nebude řízený světly, nevkročím. Chci totiž  i jako chodec přežít  všechny ministerské návrhy neslučitelné se životem. 

Reklama