Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Máš to Kateřino vůbec zapotřebí??

Může člověk jedním kontroverzním rozhodnutím významně změnit svůj dlouhodobě budovaný pozitivní mediální obraz ve svůj neprospěch? Odpovím jednoznačně. Ano, může!

Nikdy bych si neodvážil na dálku radit Kateřině Neumannové, co má nebo co nemá dělat. Ani v jejím sportovním, ani v jejím osobním životě. Nerozumím totiž ani vrcholovému sportu, ani tajům mazání lyží a všemu tomu, co s lyžováním v jejím absolutně špičkovém pojetí souviselo.  Jako osobnost jsem jí proto posuzoval zejména dle jejího velmi seriozního mediálního vystupování.

Poté, co se jako máma vrátila tak úspěšně zpátky do bílé stopy,  byla snad nejen pro mne perfektním příkladem cílevědomosti, vytrvalosti, skromnosti.  Myslel jsem si, že když ohlásila ukončení aktivní činnosti, bude její pozitivní „PR obraz“ odrazovým můstkem pro její další posportovní kariéru, pro její budoucnost.  Ó, jak velice jsem se mýlil!

 Přečetl jsem řadu článků o připravovaném MS v Liberci. Optimismus (a to v souvislosti s posledním vývojem již velmi opatrný) jsem přitom našel pouze na oficiálních stránkách mistrovství. Ostatní média spíše informují o zákulisních intrikách, o snaze zájmových skupin ovládnout rozpočet organizace MS, a tak získat přístup k penězům za prodej marketingových práv,atd., atd.  Prostě o prachy jde až na prvním místě! 

Reklama

Co mne v této souvislosti vytočilo byl fakt, že ze „zelené“ odbornice na atomovou elektrárnu Temelín, paní Kuchtové, se v neskutečně krátkém čase stala i odbornice na vrcholový lyžařský sport. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spojilo finanční pomoc organizačnímu týmu ve výši cca 700 milionů se zvolením „svého člověka“ za šéfa organizačního výboru, čímž  rosekalo stávající organizační výbor „na hadry“.

Čím jsem byl ale doslova konsternován byl fakt, že Kateřina řekla ministerské nabídce své „ano“! Viděl jsem některá její mediální vystoupení v její nové roli.  Bez dalšího komentáře.

Vždycky platilo a bude platit:“Vítězství má tisíc otců, porážka je sirotek“.

Doufám proto, že Katka svoje rozhodnutí dobře zvážila a nebude ho litovat.  Takových vynikajících sportovců, jako byla ona, s velmi pozitivním mediálním obrazem ze své sportovní kariéry, není v naší novodobé české sportovní historii zase tak moc!