Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Na našich dálnicích 160!?

Když jsem si přečetl tento titulek v dnešních novinách, opravdu jsem nevěřil svým vlastním očím.  Pokud se nemýlím, se zvyšováním rychlosti automobilu roste odpor  vzduchu se třetí mocninou, a pochopitelně obdobnou závislostí musí růst i odpovídající spotřeba pohonných hmot, a tedy i emisí oxidů dusíku a uhlíku.

Zatímco v současnosti  diskutují evropští odborníci o způsobech jak snížit tyto emise vznikající v důsledku automobilového provozu, který patří k největším znečišťovatelům ovzduší a hledají cesty jak dosáhnout shody s ekology i  automobilovými vývojáři o cílových hodnotách těchto emisí, my půjdeme vlastní „českou cestou“ v ochraně životního prostředí i naší planety před důsledky globálního oteplení. 

Konečně ukážeme bruselským byrokratům, jak my Češi jsme schopni velmi složité problémy jednoduše a účinně  řešit! 

Pevně proto věřím, že návrh „odborníků“ našeho ministerstva dopravy  na zvýšení maximální povolené rychlosti na českých dálnicích nebude jejich posledním ekologickým počinem.

Reklama