Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Outú Internet Expres – služby jak v informačním středověku

Jako každý den,  zapnul jsem dnes ráno před osmou počítač a kliknul na ikonu, abych se  připojil k vysokorychlostnímu Internetu.  Chyba lávky. Na obrazovce se objevilo hlášení „Chyba 691 – přístup byl odepřen. Jméno nebo heslo není platné.“

Každý počítač, co jsem jich už měl, považuji právem za zákeřnou bestii, která  se snaží vždy ve chvíli nejnevhodnější mně dokázat svoji nadřazenost a udělat ze mě blbce.  Povedlo se! Co jsem asi tak zase provedl, blesklo mně hlavou. Ještě dvakrát se se mnou odmítl počítač bavit, a tak jsem zalovil v instalačních podkladech. Znovu zadal podle originálu přihlašovací údaje – tedy jméno a heslo,  ale  nic platné, hlášení stejné chyby se na obrazovce objevilo vždy znovu.   Tak asi změnili hesla, pomyslel jsem si, a ani neposlali včas emailem upozornění – volové.  Musel jsem si trošku ulevit.

Vytočil jsem proto linku Outú  pro provozní a technickou podporu služeb Internet Expres. „Nezavěšujte prosím, naši operátoři vyřizují dotazy zákazníků, kteří se dovolali před vámi“,  bylo to jediné, co jsem se dozvěděl po vyťukání správné kombinace – tedy zda chci hovořit v českém či anglickém jazyce, a o jakém to problému chci vésti konverzaci. Ještě jsem byl upozorněn, že můj rozhovor s operátorem může být nahráván – pochopitelně pro zkvalitnění poskytovaných služeb. Čekal jsem pět minut, deset minut. Přepnul jsem si tedy telefon na hlasitý odposlech. Uvařil jsem si kafe,  abych se uklidnil, občas se pokusil připojit – ale bez úspěchu. (Na úspěch jsem čekal čtyři hodiny.)

A do toho všeho jsem byl v pravidelných intervalech žádán, abych nezavěšoval.  Na spojení s operátorem jsem čekal 93 minut, abych se od něj ve dvaceti sekundách dozvěděl, že jsou technické problémy na serveru, že na tom technici usilovně pracují, abych ani do softvéru ani do hardvéru svého počítače  nezasahoval, a byl požádán o trpělivost.

Reklama

Technika může pochopitelně selhat, ale na  to, abych se dozvěděl od operátora, že jsou technické problémy na jejich serveru a nikoliv na mém počítači, na to jsem opravdu nemusel čekat jeden a půl hodiny.

Zavěsil bych okamžitě, pokud by mne něžný hlas z magnetofonového pásku oslovil třeba následovně „ Voláte úplně zbytečně,  stejně se v brzké době našeho operátora nedovoláte. Pokud však chcete rozbít Váš počítač sekerou kvůli tomu, že se nemůžete připojit k vysokorychlostnímu Internetu, nedělejte to,  máme malinkaté technické problémy, ale usilovně pracujeme na jejich odstranění. A teď už nás neotravujte!“ 

Tak snad někdy příště!