Reklama
 
Blog | Jaroslav Štverák

Temelín a rakouský dvojí metr.

I v době totalitní panoval mezi tehdejším Československem a Rakouskem v oblasti výměny energie poměrně čilý obchodní styk.

Dohody byly uzavřeny tak, že v době tání sněhu a alpských ledovců, tedy převážně v době letní mělo Rakousko přebytek el. energie vyráběné právě z vodních zdrojů,  a dodávalo ji do ČSSR  do tzv „ostrovu“, tedy do vyčleněné části  čs. elektrizační soustavy.  V zimě vrátila čs. elektrizační soustava  z vyčleněných energetických bloků do Rakouska 50%  v létě odebrané energie. Pro obě soustavy to byl výhodný obchod,  který nebyl doprovázen jakýmikoliv emocemi a blokádami.

V současnosti je ČR vůči Rakousku exportérem el. energie, která byla třeba vyrobena i v Temelínu. Pokud se o tom vůbec mluví, tak velmi potichu.

Asi nejsem sám, koho opakované blokády rakousko-českých hranic nutí přemýšlet o tom, co bude dál.  Změny klimatu, které  se v Alpách projevují zejména v posledních letech nedostatkem sněhu, povedou dle mého názoru dřív nebo později v Rakousku k tomu, že bude muset zcela přehodnotit svoji energetickou politiku, protože výroba el. energie z vodních zdrojů bude zákonitě klesat, a Rakousko bude muset el. energii ve stále větších objemech importovat. Otázka je, zda bude toto zboží v Evropě vůbec někdo nabízet! Možná, že rakouská vláda potom přesvědčí Rakušany o tom, jak ekologické je svítit loučemi a prát prádlo v ručních pračkách.

Reklama

Podobný osud čeká bohužel za pár let i ČR, pokud se urychleně nezačnou budovat jakékoliv spolehlivé energetické zdroje. Cesta je jediná – rozvoj atomové energetiky, ať se to placeným rakouským protitemelínským aktivistům a českým zeleným líbí nebo ne. Funkční větrné elektrárny jsem  viděl jen v Kalifornii na pacifickém  pobřeží, kde snad fouká 24 hodin denně, 365 dní v roce. Elektrárny na ropu nebo na plyn, to je zvyšování energetické závislosti, především na Rusku, a budováním uhelných elektráren zasadíme životnímu prostředí jen další úder.  

Zkusil bych to s Rakušáky úplně jinak. Rakušáci, mějte svoji důstojnost, a nenechte se urážet elektřinou z Temelína! Vždyť vyrobit si domácí ekologickou elektřinu šlápaním na bicyklu je tak snadné!